Hur går de teoretiska och praktiska proven till?

Information om teoretisk och praktisk examination/prov
Skriven av Jonathan Fagerlund
Uppdaterad 1 år sedan

Se information om examinering för respektive utbildning nedan: 

Lic. Personlig Tränare

Det teoretiska provet är ett digitalt prov i form av flervalsfrågor som bygger på den kunskap du lärt dig på plats under utbildningen samt genom dina egenstudier i MySchool.

Det praktiska provet sker i form av en PT-timma som genomförs tillsammans med en klasskompis (där en är klient och en är PT, för att därefter bytas av). Under provet kommer du såväl genomföra en konsultationsstund som planera och genomföra ett träningspass inför en av våra examinatorer som kan komma att ställa följdfrågor kring ex. övningsval. 

Klicka här för information om kostnad för omprov

Lic. Kostrådgivare

Under utbildningen görs en uppgift som redovisas skriftligen. 

Besvarade detta din fråga?