Hur mycket egenstudier krävs under utbildningen till Lic. Personlig Tränare?

Information om antalet timmars egenstudier som bör planeras in under utbildningen till Lic. Personlig Tränare
Skriven av Jonathan Fagerlund
Uppdaterad 1 år sedan

Studierna för Lic. Personlig tränare är uppdelade i flera olika moment i form av studier i vår digitala utbildningsplattform, hemuppgifter, digitalt klassrum och fysiska träffar.

Vi har tagit fram en generell rekommendation om att planera in ca 16 timmars egenstudier per vecka under utbildningen till Lic. Personlig Tränare. Vi vill däremot uppmärksamma dig på att denna siffra enbart utgör snittet för antal timmars egenstudier, och kan komma att variera mycket mellan olika elever beroende på studievana, tidigare erfarenheter, studiero och övriga åtaganden under perioden. 

Vår erfarenhet är att det är en bra idé att till en början avsätta 60-120 minuter varje dag för att på så vis se hur mycket tid du behöver avsätta för egenstudier, och därefter löpande justera planeringen för resterande utbildningstid baserat på den studietakt som passar dig bäst. 

Besvarade detta din fråga?