Vilken utbildning har lärarna som undervisar under utbildningen till Lic. Personlig Tränare?

Information om vilka krav vi ställer på föreläsare/lärare på skolan.
Skriven av Jonathan Fagerlund
Uppdaterad 1 år sedan

Vi lägger stor vikt vid att de lärare du träffar på skolan inte bara ska vara aktiva inom yrket själva, utan att de även har en gedigen bakgrund med en eller flera för ämnet relevanta akademiska utbildningar. Du kan läsa mer om respektive lärare på skolan genom att klicka här

Besvarade detta din fråga?