Får man göra om provet om jag inte skulle lyckas?

Information om teoretisk och praktisk examinering, provtillfällen och regelverk.
Skriven av Jonathan Fagerlund
Uppdaterad 1 år sedan

Skulle du inte nå upp till godkänt på något av de två teoretiska proven har du möjlighet att försöka på nytt utan extra kostnad (tidigast 24 timmar efter senaste försöket). Du får däremot inte veta vilka svar du svarade rätt på, utan får istället veta vilka områden du behöver plugga mer på. Detta för att du ska få med dig all kunskap du behöver i framtiden! 

Att göra ett omprov på den praktiska examinationen kostar 3000 SEK (inkl. moms), detta för att täcka de merkostnader som provtillfället medför.

För att få licens på licensutbildningar krävs 100% närvaro samt godkända teoretiska och praktiska prov.

Besvarade detta din fråga?