Hur mycket egenstudier krävs för utbildningen Cert. Kost- och Träningskonsult?

Studietid, egenstudier och schemaläggning
Skriven av Jonathan Fagerlund
Uppdaterad 1 år sedan

Vi har tagit fram en generell rekommendation om att planera in ca 298 timmars egenstudier under utbildningen till Cert. Kost- och Träningskonsult. Vi vill däremot uppmärksamma dig på att denna siffra enbart utgör snittet för antal timmars egenstudier, och kan komma att variera mycket mellan olika elever beroende på studievana, tidigare erfarenheter, studiero och övriga åtaganden under perioden. 

Vår erfarenhet är att det är en bra idé att till en början avsätta 30-60 minuter varje dag för att på så vis se hur mycket tid du behöver avsätta för egenstudier, och därefter löpande justera planeringen för resterande utbildningstid baserat på den studietakt som passar dig bäst. 

Besvarade detta din fråga?