Kan jag kombinera mitt jobb med studier till Lic. Personlig tränare?

Att kombinera studier med jobb
Skriven av Jonathan Fagerlund
Uppdaterad 10 månader sedan

Många elever på skolan kombinerar sina studier med ett befintligt jobb, vilket i många fall är möjligt att göra. Notera att utbildningen sker blockvis på såväl vardagar som helger (med tid för egenstudier mellan respektive block) mellan 9.00-18.00. Du hittar aktuellt schema under kategorin "Programstarter" på följande sida och behöver vara ledig från jobb samtlig schemalagd tid. 

Besvarade detta din fråga?