Kan jag kombinera mitt jobb med studier till Lic. Personlig tränare?

Att kombinera studier med jobb
Skriven av Jonathan Fagerlund
Uppdaterad 1 år sedan

Många elever på skolan kombinerar sina studier med ett befintligt jobb, vilket i många fall är möjligt att göra. Notera att utbildningen sker blockvis på såväl vardagar som helger (med tid för egenstudier mellan respektive block) mellan 9.00-18.00. Du hittar aktuellt schema under kategorin "Programstarter" på följande sida och behöver vara ledig från jobb samtlig schemalagd tid. 

Besvarade detta din fråga?